AUDYTOR
Danuta Piktel 

firma audytorska nr ewid. 3210
z siedzibą w Olsztynie
 NIP: 739-109-23-16, REGON: 280189813

O firmie
Usługi
Kontakt
Polityka plików cookies
 
   
 
 

 
O firmielines


 
Audytor Danuta Piktel to firma prowadząca działalność gospodarczą w branży finansowej. Uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w 2007 r. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3210.

Głównym przedmiotem działalności firmy jest badanie sprawozdań finansowych jednostek produkcyjnych, handlowych, usługowych, komunalnych, uczelni i innych.

Firma audytorska współpracuje z zespołem 10 doświadczonych biegłych rewidentów i audytorów wewnętrznych zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych, posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenia w audytach sprawozdań finansowych i projektów unijnych.

 
Copyright (c)2017 audytor.olsztyn.pl